DBS
Dansk Biomekanisk Selskab

Stenoprisen


Stenoprisen blev indstiftet d. 7/10 2009, ved det første årsmøde og stiftende generalforsamling i Dansk Biomekanisk Selskab.

Niels Stensen (1638 -1686) også kendt som Steno, var en videnskabsmand af international og banebrydende format. Han var både anatom, biolog, geolog og teolog. Han endte som katolsk biskop over Norden hvor hans opgave var at udbrede den katolske lære. Steno var ikke ret gammel da han kastede sig over studier af anatomien hos både mennesker og dyr og det førte blandt andet til opdagelsen af ørespytkirtlens udførselsgang og han var den første til at anvende geometri til at beskrive og forstå skeletmuskulaturens arkitektur – modeller som stadigvæk gælder.

Steno stillede store krav til sig selv og sit videnskabelige virke og han skriver i et dagsbogsnotat ”Man synder mod Guds majestæt ved ikke at ville betragte naturens egne værker, men lade sig nøje med at læse andres værker; man danner sig herved forskellige opdigtede forestillinger og går ikke blot glip af nydelsen ved at betragte Guds undere, men spilder også den tid, der skulle bruges til nødvendige ting og til sin næstes gavn, idet man fastslår mange ting som er Gud uværdige”. Hermed mente Niels Stensen, at meget af det han kunne læse i litteraturen var hjernespind og at vejen til dybere indsigt i naturen måtte gå gennem uhildet iagttagelse med egne øjne og afdækning af det ukendte ved grundig undersøgelse og omhyggelige eksperimenter. Det er dette imperativ, der er Dansk Biomekanisk Selskabs motiv for at vælge at indstifte og navngive en pris efter Steno.

Steno var en dansk videnskabsmand, som vi er stolte af. Ligeledes er den der modtager Stenoprisen en person, som vi alle kan være stolte af. For at modtage Stenoprisen skal man have bidraget betragteligt til forskning og udvikling af biomekanik i Danmark. Endvidere skal kandidaten til prisen have efterlevet kravet om ikke blot at nøjes med at bedrive hjernespind og fantasere om naturen, men at undersøge, eksperimentere og iagttage den med henblik på at opnå en dybere forståelse.
-----------------------------------------------------
Stenoprismodtagere

2009    Finn Bojsen-Møller
2010    Michel Dalstra
2011    Erik B. Simonsen
2012    John Rasmussen
2013    Troels Kardel
2014    Gisela Sjøgaard
2015    Michael Voigt
2016    Karen Søgaard
2017    Pascal Madeleine
2018    Marius Henriksen
 
Forside
Om DBS Netværk
Artikler Arrangementer
Medlemskab Kontakt