DBS
Dansk Biomekanisk Selskab

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Skrevet af TA - 2019-10-12
Torsdag den 10. oktober 2019

Hermed indkaldes til generalforsamling i Dansk Biomekanisk Selskab fredag d. 15. november 2019 ved Syddansk Universitet, Odense

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Årsmødet, der finder sted samme dag og sted. DAGSORDEN:

1)  Valg af dirigent

2)  Valg af referent

3)  Valg af stemmetællere

4)  Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse

5)  Forelæggelse af regnskab til godkendelse

6)  Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

7)  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

8)  Valg af 2 suppleanter for 1 år

9)  Indkomne forslag

10)  Eventuelt

Vedtægterne kan findes hjemmesiden (www.danskbiomekaniskselskab.dk). Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forside
Om DBS Netværk
Artikler Arrangementer
Medlemskab Kontakt