DBS
Dansk Biomekanisk Selskab

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Skrevet af TA - 2018-08-23
Onsdag den 22. august 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Dansk Biomekanisk Selskab fredag d. 5. oktober 2018 ved Team Danmark, Idrættens Hus, Brøndby. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Årsmødet, der finder sted samme dag og sted.

DAGSORDEN:

1)  Valg af dirigent

2)  Valg af referent

3)  Valg af stemmetællere

4)  Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse

5)  Forelæggelse af regnskab til godkendelse

6)  Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse

7)  Valg af Formand

8)  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

9)  Valg af 2 suppleanter for 1 år

10) Indkomne forslag

11)  Eventuelt

Vedtægterne kan findes hjemmesiden (www.danskbiomekaniskselskab.dk).

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Forside
Om DBS Netværk
Artikler Arrangementer
Medlemskab Kontakt